Dịch vụ khách hàng

Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 2932023 den ngay 0442023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023

(23/03/2023,16:31:33)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023 như sau:


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 22032023 den ngay 28032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/03/2023 đến ngày 28/03/2023

(16/03/2023,18:42:44)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/03//2023 đến ngày 28/03/202


Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng theo Thông tư 30/2019/TT-BCT

(15/03/2023,16:20:36)

Thực hiện Văn bản hợp nhất Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đ

Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 15032023 den ngay 21032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/03//2023 đến ngày 21/03/2023

(09/03/2023,21:43:09)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/03/2023 đến ngày 21/03/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 08032023 den ngay 14032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/03//2023 đến ngày 14/03/2023

(02/03/2023,16:15:21)

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện. Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/03//202


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay  01032023 den ngay 070322023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/03/2023 đến ngày 07/03/22023

(23/02/2023,16:40:04)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/03//2023 đến ngày 07/03/2023 như sau:


Xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về sử dụng điện

(21/02/2023,07:53:25)

(Trích dẫn tại Điều 12, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 và đã được sửa đổi bằng Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 31-01-2022)

Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 22022023 den ngay 28022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023

(16/02/2023,18:31:56)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 15022023 den ngay 21022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023

(09/02/2023,20:05:27)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 08022023 den ngay 14022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/02/2023 đến ngày 14/02/2023

(02/02/2023,16:14:50)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/02/2023 đến ngày 14/02/2023


Các tin khác:
Chọn ngày: