Hỗ trợ khách hàng pctth Hóa đơn điện tử

Huong dan thanh toan tien dien qua ngan hang

Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua ngân hàng

(24/06/2014,15:20:57)

Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua ngân hàng


Huong dan cach thuc truy cap va xemtai hoa don dien tu tu website cham soc khach hang

Hướng dẫn cách thức truy cập và xem/tải hóa đơn điện tử từ website chăm sóc khách hàng

(24/06/2014,10:44:34)

Hướng dẫn cách thức truy cập và xem/tải hóa đơn điện tử từ website chăm sóc khách hàng


Dien luc hue 48

THÔNG TƯ Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

(10/06/2014,10:28:48)

THÔNG TƯ Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


QUYET DINH CUA CONG TY DIEN LUC THUA THIEN HUE Ve viec ap dung hoa don dien tu trong thanh toan tien

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ Về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện

(28/05/2014,14:09:34)

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ Về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện


Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: