Hỗ trợ khách hàng pctth Lịch ghi chỉ số công tơ

Lich ghi chi so cong to dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue nam 2020

Lịch ghi chỉ số công tơ điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

(20/01/2020,14:22:38)

Nhằm công khai minh bạch thông tin chỉ số công tơ điện đến quý khách hàng, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (TTHPC) thông báo lịch ghi chỉ số (GCS) năm 2020.


Lịch ghi chỉ số công tơ điện tỉnh TT-Huế năm 2019

(20/06/2019,13:56:05)

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng luôn được Công ty Điện lực TT-Huế (TTHPC) đặc biệt chú trọng. Bên cạnh nhắn tin chăm sóc khách hàng hàng tháng, TTHPC cũng đã triển khai nhiều dịch vụ để khách h

Hướng dẫn khách hàng tra cứu lịch GCS

(25/09/2015,10:58:14)

Hướng dẫn khách hàng tra cứu ngày ghi của các lộ trình GCS in trên biên nhận thanh toán tiền điện, hóa đơn điện tử

Lịch ghi chỉ số Điện lực A Lưới

(25/09/2015,10:55:37)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực A Lưới năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Bắc Sông Hương

(25/09/2015,10:54:45)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Bắc Sông Hương năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Hương Thủy

(25/09/2015,09:27:01)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Hương Thủy năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Hương Trà

(25/09/2015,09:26:15)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Hương Trà năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Nam Đông

(25/09/2015,09:25:29)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Nam Đông năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Nam Sông Hương

(25/09/2015,09:24:35)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Nam Sông Hương năm 2015

Lịch ghi chỉ số Điện lực Phong Điền

(25/09/2015,09:22:22)

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Phong Điền năm 2015

Các tin khác:
Chọn ngày: