Dịch vụ khách hàng pctth Lịch tạm ngừng cấp điện

Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 04102023 den ngay 10102023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 04/10/2023 đến ngày 10/10/2023

(28/09/2023,17:04:58)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 04/10/2023 đến ngày 10/10/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 2792023 den ngay03102023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 27/9/2023 đến ngày03/10/2023

(21/09/2023,16:23:56)

ể Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 27/9/2023 đến ngày 03/10/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 2092023 den ngay 2692023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 20/9/2023 đến ngày 26/9/2023

(15/09/2023,07:48:30)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 20/9/2023 đến ngày 26/9/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 1392023 den ngay 1992023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 13/9/2023 đến ngày 19/9/2023

(07/09/2023,18:58:46)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 13/9/2023 đến ngày 19/9/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 0692023 den ngay 1292023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 06/9/2023 đến ngày 12/9/2023

(31/08/2023,15:06:30)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 06/9/2023 đến ngày 12/9/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 3082023 den ngay 0592023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 30/8/2023 đến ngày 05/9/2023

(24/08/2023,17:00:26)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 30/8/2023 đến ngày 05/9/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 2382023 den ngay 2982023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 23/8/2023 đến ngày 29/8/2023

(17/08/2023,17:17:26)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 23/8/2023 đến ngày 29/8/2023


Lich tam ngung cap dien cong tac tren dia ban tinh Thua Thien Hue Tu ngay 1682023 den ngay 2282023

Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Từ ngày 16/8/2023 đến ngày 22/8/2023

(10/08/2023,16:14:44)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 16/8/2023 đến ngày 22/8/2023 như sau:


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 0982023 den ngay 1582023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 09/8/2023 đến ngày 15/8/2023

(03/08/2023,17:11:17)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 09/8/2023 đến ngày 15/8/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 0282023 den ngay 0882023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 02/8/2023 đến ngày 08/8/2023

(27/07/2023,16:53:52)

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện. Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 02/8/2023 đế


Các tin khác:
Chọn ngày: