Hỗ trợ khách hàng pctth Thông tin giá điện

Mot so noi dung lien quan den dieu chinh gia dien

Một số nội dung liên quan đến điều chỉnh giá điện

(15/05/2023,09:19:11)

Một số nội dung liên quan đến điều chỉnh giá điện


Thong tu 062021TTBCT Sua doi bo sung mot so dieu cua Thong tu so 162014TTBCT cua BCT quy dinh ve thu

Thông tư 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của BCT quy định về thực hiện giá bán điện

(13/09/2021,09:27:32)

Thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện


Gia ban dien theo QD 648QDBCT ngay 20032019 cua Bo Cong Thuong

Giá bán điện theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương

(07/05/2019,18:01:06)

Ngày 20/03/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (QĐ 648), theo đó giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng 8,36%, từ 1.720,6


Gia ban dien theo QD 4495QDBCT ngay 30112017 cua Bo Cong Thuong

Giá bán điện theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương

(01/12/2017,15:23:32)

Giá bán điện theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương, thời gian áp dụng từ ngày 01/12/2017


Ve cong bo chi phi san xuat kinh doanh dien nam 2016 va dieu chinh gia ban le dien binh quan nam 201

Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

(30/11/2017,19:03:53)

Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017


Dien luc hue 89

THÔNG BÁO V/v Thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

(13/03/2015,14:04:43)

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện; Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kính thông báo:


Dien luc hue 43

Thông báo về việc thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

(01/08/2013,17:12:16)

Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.


Thong bao ve viec thay doi lich ghi chi so cong to dien

Thông báo về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện

(05/01/2013,15:12:30)

Thông báo về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện


Thông báo thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

(24/12/2012,07:59:03)

Thông báo thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

Gia dien tu ngay 22122012

Giá điện từ ngày 22/12/2012

(21/12/2012,16:25:56)

Giá điện từ ngày 22/12/2012


Các tin khác: