Giới thiệu

Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

(09/09/2015,16:17:13)

Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Ban hành năm 2012

(07/09/2015,14:39:27)

Lần 4

Thông tin giới thiệu

(22/09/2008,17:25:02)

Công Ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC THUA THIEN HUE) là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, hoạt động đa ngành nghề trong đó ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉ

Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: