Tin tức pctth EVN - Quà tặng cuộc sống

Cam nang Cham soc suc khoe ban dau EVN

Cẩm nang Chăm sóc sức khỏe ban đầu EVN

(03/11/2022,13:51:37)

Tập đoàn đã xây dựng và phát hành cuốn sách về “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với những nội dung thiết thực góp phần duy trì, nâng cao sức khỏe của CBCNV và đả


Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: