Cập nhật ngày 25/09/2015,09:12:43

Công văn số 3768/TTHPC-KD

Công văn số 3768/TTHPC-KD ngày 21/09/2015 của Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế về việc thông báo lịch ghi chỉ số công tơ bán điện cho khách hàng năm 2015
File đính kèm:   3768tthpc-kd.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày