Cập nhật ngày 25/09/2015,10:55:37

Lịch ghi chỉ số Điện lực A Lưới

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực A Lưới năm 2015
File đính kèm:   a_luoi.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày