Cập nhật ngày 25/09/2015,09:27:01

Lịch ghi chỉ số Điện lực Hương Thủy

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Hương Thủy năm 2015
File đính kèm:   huong_thuy.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày