Cập nhật ngày 25/09/2015,09:26:15

Lịch ghi chỉ số Điện lực Hương Trà

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Hương Trà năm 2015
File đính kèm:   huong_tra.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày