Cập nhật ngày 25/09/2015,09:25:29

Lịch ghi chỉ số Điện lực Nam Đông

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Nam Đông năm 2015
File đính kèm:   nam_dong.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày