Cập nhật ngày 25/09/2015,09:24:35

Lịch ghi chỉ số Điện lực Nam Sông Hương

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Nam Sông Hương năm 2015
File đính kèm:   nam_song_huong.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày