Cập nhật ngày 25/09/2015,09:17:07

Lịch ghi chỉ số Điện lực Quãng Điền

Lộ trình ghi chỉ số công tơ bán điện khách hàng tại Điện lực Quãng Điền năm 2015
File đính kèm:   lich_gcs_dien_luc_quang_dien.pdf
Các tin khác:
Chọn ngày