Cập nhật ngày 15/08/2023,11:13:40

Cẩm nang, Sổ tay tiết kiệm điện

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng chính thức phát hành Bộ Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình và văn phòng, nhà xưởng bản cập nhật năm 2021.

1. Cẩm nang tiết kiệm điện

Cẩm nang tiết kiệm điện do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn nhằm cung cấp các thông tin hữu ích, dễ hiểu dành cho cán bộ phụ trách năng lượng tại các cơ sở sản xuất năng lượng và đội ngũ nhân viên văn phòng và người tiêu dùng nói chung trong việc tìm kiếm các thông tin, giải pháp tiết kiệm điện, gas, nhiên liệu…trong sản xuất và sinh hoạt trong gia đình.

cam-nang-tiet-kiem-dien-z_c_z

Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng  tại đây

cam-nang-tiet-kiem-dien-z_c_c

Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình  tại đây

2. Sổ tay tiết kiệm điện

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng chính thức phát hành Sổ tay Cẩm nang tiết kiệm điện bản cập nhật năm 2022.

Sổ tay hướng dẫn về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, những giải pháp về kỹ thuật, giải pháp công nghệ cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất, các khách hàng sử dụng điện lớn.

 cam-nang-tiet-kiem-dien-u_n_m

Sổ tay tiết kiệm điện tại đây

Nguồn Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng

Các tin khác:
Chọn ngày