Cập nhật ngày 07/09/2021,13:56:23

Điện lực Nam Sông Hương: Tăng cường tuyên truyền trực quan về an toàn hành lang lưới điện

Điện lực Nam Sông Hương hiện đang quản lý, vận hành hơn 165 km đường dây trung thế, 420km đường dây hạ áp và 417 trạm biến áp phụ tải với hơn 60.000 khách hàng sử dụng điện. Do đó, nhiệm vụ tuyên truyền trong Nhân dân về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là rất quan trọng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.
Thời gian qua, Điện lực đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm hạn chế xảy ra các trường hợp người dân tự ý chặt cây ngoài hành lang ngã đổ vào đường dây cao áp, xây dựng nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện hoặc thả diều vướng vào đường dây điện. Trong đó, giải pháp khá hiệu quả là tuyên truyền trực quan bằng các pano đặt tại các vị trí trung tâm khu dân cư, tại các khu vực người dân khai thác cây trồng hoặc các khu vực người dân hay thả diều.

07092021 (2).JPG


07092021 (3).JPG


07092021 (4).JPG

Điện lực cũng gửi thông báo an toàn và hướng dẫn các chủ sở hữu công trình, nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện cao áp để không cơi nới gây vi phạm hành lang an toàn, thông báo đến các hộ dân có cây cối nằm ngoài hành lang tuyến có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trước khi khai thác, cần phải đăng ký với Điện lực để hỗ trợ thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây sự cố lưới điện.
Việc đảm bảo an toàn lưới điện, ngăn ngừa các sự cố, đã bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản người dân, đồng thời bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của bà con. Trong thời gian tới, Điện lực Nam Sông Hương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nâng cao hơn nhận thức của người dân, chung tay cùng ngành điện thực hiện hiệu quả về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.Quang Bách
Các tin khác:
Chọn ngày