Cập nhật ngày 17/03/2020,14:07:23

PCTTH: Hiệu quả, thiết thực từ công tác “TUYÊN TRUYỀN”

Thực hiện công văn số 426/EVNCPC-AT+TT ngày 16/01/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc phổ biến bộ tiêu lệnh An toàn lao động, hình thức tuyên truyền và chương trình số 246/CT-TTHPC ngày 15/01/2020 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế về chương trình hành động triển khai thực hiện chủ đề “Năm An toàn lao động” và giải pháp đảm bảo An toàn lao động không để xảy ra tai nạn lao động.

tthpc_at_17032020 (1a).png


 Chủ đề “Năm An toàn lao động” năm 2020 EVNCPC

Với mục đích thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và thực hiện chủ đề “Năm An toàn lao động” EVNCPC. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động đối với công tác ATVSLĐ, công tác nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn khi tham gia giao thông và nói không với tai nạn lao động. Vì vậy, sử dụng biện pháp tuyên truyền bằng hình thức trực quan như tiêu lệnh với nội dung ngắn gọn để người công nhân hàng ngày trong quá trình sinh hoạt, làm việc luôn nhìn thấy và ghi nhớ để thực hiện/kiểm soát, nhắc nhở lẫn nhau nhằm ngăn chặn các hành vi mất an toàn cũng là một trong những yếu tố mang lại hiệu quả, thiết thực giảm thiểu tai nạn lao động.

tthpc_at_17032020 (2a).png

 Tiêu lệnh và nội dung tuyên truyền

Ngay từ đầu năm trong không khí vui tươi chào đón năm mới 2020, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã triển khai đặt hàng in ấn bộ tiêu lệnh an toàn lao động và 5 nội dung cơ bản để ngăn ngừa tai nạn lao động (theo hợp đồng số: 68/HĐKT) để cấp phát đến các đơn vị nhằm thực hiện công tác tuyên truyền đến người lao động và gia đình, người thân người lao động để chung tay cùng Công ty trong việc thường xuyên nhắc nhở người lao động thông điệp “Về nhà an toàn” và “ An toàn để về nhà”.

tthpc_at_17032020 (2).jpg

 Điện lực A Lưới cấp phát tiêu lệnh tuyên truyền cho công nhân lao động trực tiếp

Công tác an toàn luôn được Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị và các phòng ban quan tâm đặt lên hàng đầu trong quá trình triển khai công việc, và điều này càng được quan tâm, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn ngay từ đầu năm khi EVNCPC chọn chủ đề là “Năm An toàn lao động”. Những ngày đầu hàng tháng các đơn vị đã thực hiện hướng dẫn đến công nhân lao động trực tiếp chọn nội dung ghi nhớ an toàn lao động sau đó tiến hành treo, dán các nội dung ghi nhớ tại các vị trí dễ quan sát của Tổ/Đội sản xuất để hàng ngày người lao động thấy và tự nhắc nhở thực hiện nội dung cam kết trong ghi nhớ tháng.

tthpc_at_17032020 (3).jpg

 Chọn nội dung ghi nhớ an toàn tháng 2 của công nhân ĐL Quảng Điền
tthpc_at_17032020 (4).jpg
Bảng ghi nhớ an toàn của công nhân Đội sản xuất - ĐL Quảng Điền

Ngoài ra, các đơn vị đã tiến hành treo, dán các nội dung tiêu lệnh tại các vị trí sản xuất, nơi thường tập trung đông CBCNV, tại các tủ đựng đồ nghề, xe thi công…để tuyên truyền, nhắc nhở người lao động hàng ngày trước khi ra hiện trường công tác.

tthpc_at_17032020 (5).jpg

 Tiêu lệnh treo trước Đội sản xuất - ĐL Nam sông Hương

tthpc_at_17032020 (6).jpg

 ĐL Nam Đông - Tiêu lệnh được dán tại tủ đựng dụng cụ an toàn
tthpc_at_17032020 (7).jpg

 Tại bàn sinh hoạt đầu giờ của Đội SX - ĐL Bắc sông Hương

tthpc_at_17032020 (8).jpg

 Tiêu lệnh dán tại xe sửa chữa điện nóng Hotline

Cùng với các công tác tuyên truyền đến người lao động trực tiếp tại các đơn vị, thì việc gửi thông điệp đến gia đình, người thân của mỗi CBCNV là rất quan trọng, với mục đích để các thành viên trong gia đình, người thân của mỗi người lao động thấu hiểu và nhận biết được các mối nguy luôn rình rập hàng ngày để động viên nhắc nhở chồng, cha, con của mình phải luôn cẩn thận, thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trong công việc để “Về nhà an toàn”.

tthpc_at_17032020 (1).JPG

  Thông điệp “Về nhà an toàn” đến từng gia đình người lao động

Còn tại văn phòng làm việc Công ty đã chọn lọc sử dụng các mẫu truyên truyền bổ sung áp dụng cho các tài liệu, slide họp, hội nghị, màn hình thông báo… Để hưởng ứng chủ đề “Năm an toàn lao động” và tuyên truyền chủ đề “Về nhà an toàn” đối với tất cả CBCNV.

Trên thực tế, tai nạn lao động xảy ra phần lớn do ý thức của người lao động, do tình trạng làm tắt, làm bừa, làm ẩu, nôn nóng giải quyết công việc…Nhằm thay đổi ý thức, nhận thức của người lao động cần phải tập trung công tác tuyên truyền tại cơ sở, Tổ/Đội sản xuất, người thân, gia đình CBCNV chứ không đâu xa, từ đó góp phần tác động sâu sắc đến nhận thức của mỗi cá nhân trong công tác ATVSLĐ, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động.

Các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, thiết thực đã thực hiện trên là tiền đề để các đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động, đây là một trong những nội dung hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và thực hiện chủ đề “Năm An toàn lao động” năm 2020 EVNCPC với mục đích cuối cùng là không để xảy ra tai nạn lao động.


Phước Sơn - Thanh Quang (phòng An toàn)
Các tin khác:
Chọn ngày