Cập nhật ngày 10/02/2023,13:24:00

Triển khai Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 38/2022/TT-BCT về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi ký hợp đồng mua bán điện tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Chi tiết nội dung Thông tư 38/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

File thông tư: Thông tư 38/2022/TT-BCT

TTHPC
Các tin khác:
Chọn ngày