Cập nhật ngày 29/11/2022,16:28:34

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số trong công tác báo cáo thông số vận hành phòng Điều độ

Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số PC Thừa Thiên Huế đến năm 2021-2022, định hướng tập trung tối ưu hóa và tự động hóa hệ thống quản lý, giám sát thông số vận hành lưới điện, đảm bảo hiệu quả giảm thời gian trong công tác báo cáo hằng ngày của phòng Điều độ, PC Thừa Thiên Huế đã xây dựng giải pháp Hệ thống báo cáo thông số vận hành với nguồn dữ liệu đa dạng nhằm xây dựng tự động các báo cáo A0, A3, EVNCPC và TTHPC.

22.11.odms (3).png

Sơ đồ dữ liệu của hệ thống báo cáo thông số vận hành

Hiện nay, các dữ liệu của ngành điện như sản lượng, công suất, độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng… đang phân tán từ nhiều nguồn dữ liệu trong hệ thống mạng IT Tổng công ty Điện lực miền Trung và Internet. Các Công ty Điện lực cũng chưa có các giải pháp để tập trung các nguồn dữ liệu để xây dựng các báo cáo tự động nhằm giúp các Điều độ viên trong các công tác chuẩn bị dữ liệu báo cáo mỗi ngày. Việc xây dựng tự động các báo cáo đúng thời gian quy định là điều cần thiết giúp cho các công tác của Điều độ viên được thuận lợi và giúp tăng năng suất lao động cho các công tác khác phục vụ SXKD của Công ty.

Từ tháng 02 năm 2022, phòng Công nghệ thông tin đã phối hợp với phòng Điều độ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế để cùng tìm hiểu các luồng nhập dữ liệu trong các công tác báo cáo giúp xây dựng mô hình nguồn dữ liệu đầu vào được đầy đủ và chính xác nhất. Các hệ thống thu thập dữ liệu từ hệ thống CSDL EVNCPC cần được kiểm tra cẩn thận với tần suất truy vấn dữ liệu vừa phải tránh ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của hệ thống máy chủ EVNCPC. Các dữ liệu từ SCADA cần tuân thủ an toàn thông tin theo Quy định Đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; trong đó yêu cầu phân tách riêng biệt giữa 02 hệ thống OT & IT, trao đổi dữ liệu cần thông qua một Datadiode 01 chiều để đảm bảo an toàn thông tin cho từng hệ thống.

Sau 08 tháng nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm song song với nền tảng báo cáo hiện tại, hệ thống báo cáo tự động trên nền tảng Website nội bộ của Công ty đã được đưa vào vận hành chính thức tại phòng Điều độ - PC Thừa Thiên Huế với nhiều chức năng mở rộng như tự động xây dựng và gửi các báo cáo đến các trung tâm A0, A3, EVNCPC và TTHPC.

22.11.odms (2).png

22.11.odms (1).png

Giao diện chương trình báo cáo ngày TTHPC

cong-ty-dien-luc-thua-thien-hue-chuyen-doi-so-trong-cong-tac-bao-cao-thong-so-van-hanh-phong-dieu-do-22.11.odms

Giao diện chương trình báo cáo ngày EVNCPC

Ngoài các nguồn dữ liệu tự động từ hệ thống như DSPM, OMS2, SCADA… các báo cáo ngày cũng cần nguồn dữ liệu thủ công từ các Điều độ viên như Quản lý công tác sự cố trung áp, quản lý các công tác trên lưới, tình hình vận hành ngày (thời tiết, nhiệt độ…). Với lợi thế là chương trình phần mềm tự phát triển của đơn vị, hệ thống luôn tiếp nhận kịp thời các góp ý về chức năng và các sự cố hoạt động của hệ thống khi sử dụng của các người dùng để kịp thời hiệu chỉnh xử lý cái lỗi phát sinh nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định.

Đảm bảo ATTT theo Quy định của EVN khi trao đổi dữ liệu giữa các API/Webservice khai thác trong hệ cơ sở dữ liệu tập trung là điều rất cẩn thiết. Hệ thống đảm bảo về không công khai ra Internet. Được bảo mật theo cơ chế Json Web Token là một tiêu chuẩn mở được ký bằng cách sử dụng một bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc cặp khóa public/private bằng RSA. Đối với dữ liệu từ hệ thống SCADA ABB, áp dụng giải pháp Datadiode của EVNCPC đồng thời xây dựng 03 tool hỗ trợ để trích xuất và truyền dẫn dữ liệu từ OT qua IT nhằm phục vụ khai thác dữ liệu.

Đây là một giải pháp phục vụ các công tác giám sát thông số, giúp Lãnh đạo Công ty có thể giám sát dữ liệu với thời gian thực, đồng thời các báo cáo luôn tự động cập nhật dữ liệu để điền vào các dữ liệu khuyết giúp các Lãnh đạo có phương án xử lý kịp thời trong các công tác SXKD của Công ty.

Xuân Thiện
Các tin khác:
Chọn ngày