Cập nhật ngày 11/09/2023,14:46:17

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo văn bản số 7008/TB-TTHPC ngày 11/09/2023 (đính kèm)

- Tên tổ chức đấu giá:  Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam.

- Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise 2A, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-tb-ketqua-luachon-tcdgts

(Ảnh minh họa)

File đính kèm:   7008tbkqluachontochucdaugiataisan.pdf
P. KHVT
Các tin khác:
Chọn ngày