Cập nhật ngày 08/09/2023,09:25:56

ZALOPAY TẶNG GÓI QUÀ ĐẾN 130.000Đ

Nhằm đẩy mạnh mục tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Tổng công ty Điện lực mền Trung, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty cổ phần ZION (ZaloPay) dành tặng khách hàng mới gói ưu đãi tiết kiệm đến 130.000Đ khi thanh toán hóa đơn điện.

Thời gian:   Từ 10:00 ngày 08/08/2023 đến hết 09/10/2023
   
Quà tặng :

1.  Khách hàng chưa từng giao dịch thanh toán bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng gói ưu đãi 13 0.000đ bao gồm:

-  Phiếu quà tặng (“ Voucher 50 .000đ ”) áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 10 0.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng 30 ngày từ ngày nhận

-  Voucher 50.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Vay Tiêu Dùng có giá trị từ 1.000.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng 30 ngày từ ngày nhận.

-  Voucher 15.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 30.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng trong tháng tiếp theo

-  Voucher 15.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Vay Tiêu Dùng có giá trị từ 1.000.000đ trở lên bằng ZaloPay có hạn sử dụng trong tháng tiếp theo

  2.  Khách hàng đã giao dịch thanh toán nhưng chưa từng giao dịch thanh toán hóa đơn bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng gói ưu đãi 25.000đ bao gồm:

-  Voucher 15.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 4 0.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng 30 ngày từ ngày nhận.

-  Voucher 10.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 20.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng trong tháng tiếp theo.

  3. Khách hàng đã thanh toán hóa đơn bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng gói ưu đãi 10.000đ bao gồm:

-  0 1 Voucher 5.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán  hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 1.000.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng 30 ngà y từ ngày nhận

-  01 Voucher 5.000đ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Vay Tiêu Dùng có giá trị từ 2.000.000đ trở lên bằng ZaloPay, có hạn sử dụng 30 ngày từ ngày nhận.

Nhận ưu đãi với vài bước đơn giản

zalopay-tang-goi-qua-den-130000d-v_v_i

Quy định   

-    Mỗi một khách hàng/ Tài khoản ZaloPay (ZaloPay ID)/ số điện thoại/ thiết bị tại một thời điểm nhất định chỉ được nhận và sử dụng tối đa 01 gói ưu đãi tương ứng với một nhóm đối tượng 01 lần mỗi tháng

-   Gói ưu đãi 130.000đ và 25.000đ không áp dụng cho những khách hàng đang sở hữu Voucher thanh toán hóa đơn còn hạn sử dụng.

-   Voucher 50.000đ của Gói ưu đãi 130.000đ chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán mã hóa đơn mới chưa từng thực hiện thanh toán qua ví ZaloPay.

-   Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng truy cập vào trang thanh toán hóa đơn của ví ZaloPay hoặc ví ZaloPay trên Zalo.

-   Hạn sử dụng và quy định sử dụng được nêu trong chi tiết voucher.

-   Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay số dư ví điện tử.

-   Chương trình không áp dụng cho g iao dịch sử dụng nguồn tiền từ thẻ ảo, thẻ prepaid.

-   Không áp dụng hoàn tiền hoặc hủy đối với các giao dịch được hưởng khuyến mại. 

-   Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách khuyến mại. Trường hợp ZaloPay nghi ngờ hoặc phát hiện khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, đầu cơ, trục lợi khuyến mại, không đảm bảo an toàn bảo mật thanh toán hoặc giao dịch phải hoàn trả thì ZaloPay có quyền không khuyến mại cho Khách hàng;

-    Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng 

-    Thời hạn ZaloPay tiếp nhận khiếu nại về chương trình là đến hết 3 ngày sau khi kết thúc chương trình. 


  Thông tin liên hệ:  

 Hotline: 1900 54 54 36 
 Email: hotro@zalopay.vn

Các tin khác:
Chọn ngày