Cập nhật ngày 23/05/2023,10:08:07

Cùng hạ nhiệt hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng

Nhiệt độ môi trường càng cao, máy điều hoà và các thiết bị điện càng tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Và đây là những cách đơn giản để “hạ nhiệt” hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng.
EVNCPC
Các tin khác:
Chọn ngày