Cập nhật ngày 05/12/2022,10:35:58

Về việc lựa chọn Đơn vị bán đấu giá VTTB đợt 04 năm 2022

1. Tên, địa chỉ của Đơn vị có tài sản bán đấu giá:

          - Tên Đơn vị: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

          - Địa chỉ: Số 32 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản bán đấu giá:

          Gồm 233 mục VTTB (Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

          Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT 10%): 5.949.160.518 VNĐ.

          (Năm tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm sáu mươi ngàn, năm trăm mười tám đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

          Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/022022 của Bộ Tư pháp (Chi tiết tiêu chí lựa chọn như phụ lục 2 đính kèm).

          Đối với tiêu chí số V (Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định) thực hiện theo công văn số 8389/EVNCPC-VT ngày 16/11/2022.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá: - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2022 đến 17h00 ngày 08/12/2022 (trong giờ hành chính).

- Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nhận được hồ sơ đúng thời gian quy định (trước 17h00 ngày 08/12/2022).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: Số 32 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại liên hệ: 0234.22461323.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

          Chi tiết như file thông báo đính kèm

File đính kèm:   tb01122022den08122022.pdf
P.KHVT
Các tin khác:
Chọn ngày