Cập nhật ngày 06/12/2022,09:05:10

Tài liệu văn hóa EVN

Nếu các giá trị cốt lõi của EVN gắn kết người EVN với nhau trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam, thì khẩu hiệu “EVN Thắp sáng niềm tin” sẽ không ngừng thôi thúc chúng ta tiến nhanh về phía trước, thúc đẩy EVN trở thành một thương hiệu luôn được khách hàng và cộng đồng tin tưởng. EVN quyết tâm thực hiện mục tiêu không ngừng đóng góp cho cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi người Việt Nam bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ điện ngày càng hoàn thiện. Định hình tương lai năng lượng đất nước và thúc đẩy tiến bộ năng lượng là nhiệm vụ cao quý trong hành trình kiến tạo tương lai của EVN, bằng cách tập trung vào khách hàng và nhu cầu điện năng để phát triển đất nước bền vững.


tai-lieu-van-hoa-evn-30112022


Mỗi ngày, bằng những hành động, việc làm tốt đẹp, người EVN cùng nhau thực hiện và duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp của mình; đồng thời truyền cảm hứng cho những người xung quanh để thắp sáng lên niềm tin về một đất nước Việt Nam hùng cường, trong đó có sự hiện diện và đóng góp của một EVN ngày càng lớn mạnh.



File đính kèm:   tai-lieu-van-hoa-evn-.pdf
EVN
Các tin khác:
Chọn ngày